Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. vasario 22 d., šeštadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 47
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis Nr. 47
Posėdžio data 2019-01-31 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Posėdžio klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2019 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo (Nr. TSP-21) Stefanija Šniukienė
Priimtas
2 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 16 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose“ papildymo (Nr. TSP-22) Jonas Novogreckis
Priimtas
3 Dėl pritarimo sudaryti taikos sutartį (Nr. TSP-15) Gabrielė Aleksaitė
Priimtas
4 Joniškio rajono savivaldybės 2018 metų ataskaita apie Šiaulių regiono integruotų teritorijų vystymo programos įgyvendinimą (Nr. TSP-2) Vilija Aleksienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T-257 „Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį“ pakeitimo (Nr. TSP-11) Vilija Aleksienė
Priimtas
6 Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Joniškio rajono bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra“ (Nr. TSP-13) Vilija Aleksienė
Priimtas
7 Dėl Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-3) Laima Klemienė
Priimtas
8 Dėl Joniškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-20) Boleslovas Švabas
Priimtas
9 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Joniškio rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. TSP-1) Arūnas Adomaitis
Priimtas
10 Dėl būsto nuomos sutarties atnaujinimo (Nr. TSP-16) Arūnas Adomaitis
Priimtas
11 Dėl būsto nuomos sutarties atnaujinimo (Nr. TSP-17) Arūnas Adomaitis
Priimtas
12 Dėl būsto nuomos sutarties atnaujinimo (Nr. TSP-18) Arūnas Adomaitis
Priimtas
13 Dėl būsto nuomos sutarties atnaujinimo (Nr. TSP-19) Arūnas Adomaitis
Priimtas
14 Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2019–2028 metų kelių ir gatvių statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto prioritetinio sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-12) Arūnas Adomaitis
Priimtas
15 Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, priimtų politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu, savivaldybės kontrolieriaus pareigybių sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-4) Rasa Lapukienė
Priimtas
16 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-73 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės“ pakeitimo (Nr. TSP-5) Rasa Lapukienė
Priimtas
17 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-74 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės“ pakeitimo (Nr. TSP-6) Rasa Lapukienė
Priimtas
18 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-7) Rasa Lapukienė
Priimtas
19 Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Aivaro Rudnicko darbo užmokesčio nustatymo (Nr. TSP-8) Rasa Lapukienė
Priimtas
20 Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Artūro Pališkevičiaus darbo užmokesčio nustatymo (Nr. TSP-9) Rasa Lapukienė
Priimtas
21 Dėl Joniškio rajono savivaldybės kontrolierės Almos Žukauskytės darbo užmokesčio nustatymo (Nr. TSP-10) Rasa Lapukienė
Priimtas
22 Dėl kadencijos nustatymo Joniškio rajono savivaldybės kontrolierei Almai Žukauskytei (Nr. TSP-25) Rasa Lapukienė
Priimtas
23 Vyriausybės atstovo teikimai, reikalavimai, kiti klausimai Gediminas Čepulis
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška