Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. vasario 23 d., sekmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 42
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis Nr. 42
Posėdžio data 2018-08-30 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Posėdžio klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 15 d. sprendimo Nr. T-123 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-198) Aivaras Rudnickas
Priimtas
2 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-169 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Joniškio rajono savivaldybės administracijoje nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-199) Aivaras Rudnickas
Priimtas
3 Dėl projekto įgyvendinimo (Nr. TSP-192) Artūras Pališkevičius
Priimtas
4 Dėl Joniškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo (Nr. TSP-178) Stefanija Šniukienė
Priimtas
5 Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto įvykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Nr. TSP-179) Stefanija Šniukienė
Priimtas
6 Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Nr. TSP-180) Stefanija Šniukienė
Priimtas
7 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-22 „Dėl ilgalaikės paskolos paėmimo investicijų projektams finansuoti“ papildymo (Nr. TSP-202) Stefanija Šniukienė
Priimtas
8 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-8 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-203) Stefanija Šniukienė
Priimtas
9 Informacija apie Joniškio rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto vykdymą 2018 m. birželio 30 d. (Nr. TSP-201) Stefanija Šniukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. T-117 „Dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio įamžinimo idėjos projekto konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-184) Jonas Novogreckis
Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl atstovo delegavimo į Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos formuojamą regioninę kultūros tarybą (Nr. TSP-183) Jonas Novogreckis
Priimtas
12 Dėl Joniškio rajono savivaldybės stipendijos paskyrimo Daliai Sutkuvienei (Nr. TSP-190) Jonas Novogreckis
Priimtas
13 Dėl 2018–2019 mokslo metų pradžios ir trukmės Joniškio rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklose ir ugdymo pagal neformaliojo švietimo programas pradžios bendrojo ugdymo mokyklose (Nr. TSP-185) Jonas Novogreckis
Priimtas
14 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. T-57 „Dėl Mokinių priėmimo į Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklą ir Joniškio sporto centrą tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-195) Jonas Novogreckis
Priimtas
15 Dėl ugdymo grupių Joniškio rajono neformaliojo švietimo įstaigose ir mokinių skaičiaus jose nustatymo (Nr. TSP-196) Jonas Novogreckis
Priimtas
16 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-52 „Dėl biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Joniškio rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-205) Jonas Novogreckis
Priimtas
17 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-46 „Dėl 2018–2019 mokslo metų klasių komplektų, priešmokyklinio ugdymo grupių, mokinių skaičiaus, prašymų mokytis priėmimo laiko nustatymo Joniškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“ pakeitimo (Nr. TSP-206) Jonas Novogreckis
Priimtas
18 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-185 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-204) Jonas Novogreckis
Priimtas
19 Dėl viešosios įstaigos Joniškio rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo (Nr. TSP-181) Laima Klemienė
Priimtas
20 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-219 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-182) Laima Klemienė
Priimtas
21 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T-154 „Dėl pavedimo vykdyti socialinės priežiūros paslaugų šeimoms teikimo funkcijas“ pakeitimo (Nr. TSP-189) Laima Klemienė
Priimtas
22 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T-236 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-193) Laima Klemienė
Priimtas
23 Dėl sutikimo perduoti valstybės turtą patikėjimo teise (Nr. TSP-186) Arūnas Adomaitis
Priimtas
24 Dėl gyvenamojo namo su žemės sklypu pirkimo (Nr. TSP-187) Arūnas Adomaitis
Priimtas
25 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Joniškio rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. TSP-191) Arūnas Adomaitis
Priimtas
26 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Joniškio rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. TSP-194) Arūnas Adomaitis
Priimtas
27 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T-160 „Dėl pavedimo uždarajai akcinei bendrovei Joniškio butų ūkiui administruoti Joniškio miesto ir Žagarės miesto pirtis“ pakeitimo (Nr. TSP-197) Arūnas Adomaitis
Priimtas
28 Dėl Joniškio rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-207) Arūnas Adomaitis
Priimtas
Papildomi klausimai
29 Dėl papildomo susitarimo prie 2017 m. balandžio 21 d. bendradarbiavimo sutarties Nr. B-31-(1.14), kuriant ir įveiklinant gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrą Šiaulių apskrities teritorijoje (Nr. TSP-208) Jonas Novogreckis
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška