Joniškio rajono savivaldybė

Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426)  69 140
Faks. (8 426)  69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
 
  Veiklos sritys
 • Aplinka
 • Aktualijos
  Atliekų tvarkymas
  Dokumentai
  Kraštovaizdis
 • Būstas
 • Aktualijos
  Informacija
  Teisės aktai
  Socialinis būstas
  Administravimas
 • Civilinė metrikacija
 • Darbo laikas ir kontaktai
  Statistika
  Santuokų grafikas
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Aktualijos
  Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Jaunimas
 • Aktualijos
  Informacija
 • Nekilnojamojo turto valdymas
 • Parduodamas turtas
  Kapinių priežiūra
  Kelių ir gatvių priežiūra
  Statinių priežiūra
 • Paveldosauga
 • Aktualijos
  Informacija
 • Socialinė parama
 • Aktualijos
  Informacija
  Paslaugos
  Planai ir ataskaitos
  Socialines paslaugas teikiančios įstaigos
 • Sportas
 • Aktualijos
  Sporto centras
  Sporto organizacijos
 • Sveikata
 • Aktualijos
  Informacija
  Sveikatos priežiūros įstaigos
 • Šiluma ir energetika
 • Aktualijos
  Teisės aktai
  Informacija
 • Švietimas
 • Informacija
  Neformalusis švietimas
  Švietimo įstaigos
  Švietimo centras
 • Vaiko teisių apsauga
 • Valstybinė kalba
 • Viešoji tvarka
 • Aktualijos
  Dokumentai
    Gyventojams
 • Priėmimas
 • Viešosios konsultacijos
 • E. Demokratijos paslaugos
 • Autobusų tvarkaraščiai
 • Atliekų vežimo grafikas
 • Savitarnos svetainės
 • Daugiabučių modernizavimas
 • Bešeimininkiai pastatai
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Mokesčiai
 • Taisyklės
 • Pagalbos telefonai
 • Karjera
 • Priėmimo tvarka
  Konkursai
  Konkursų rezultatai
  Personalo sudėtis ir kaita
  Tarnybinės veiklos vertinimas
    Dešinės pirmas
 • NEKILNOJAMAS TURTAS
 • Parduodamas turtas
  Daugiabučių modernizavimas
  Bešeimininkiai pastatai
  Visuomenei svarbūs statiniai
 • AKTUALU
 • Rūpinuosi Joniškio kraštu
  Tarybos ir komitetų posėdžiai
 • ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
 • Biudžetas
  Vadovų darbotvarkės
  Strateginis planavimas
  Nuolatinės komisijos
  Pranešėjų apsauga
    Savivaldybė
 • Teisės aktų paieška
 • Taisyklės
 • Naujienų prenumerata
 • Nuotraukų galerija
 • Videogalerija
 • „Regia“ žemėlapis
 •   Turizmas
 • Aktuali informacija
 • Joniškis
 • Žagarė
 • Žemėlapiai
 • Lankytinos vietos
 • Nakvynė
 • Maitinimas
 • Kaimo turizmas
 • Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras
 •   Verslas
 • Verslo liudijimai
 • Licencijos (leidimai)
 • Prekyba naftos produktais
  Prekyba alkoholiniais gėrimais
  Prekyba tabako gaminiais
  Kelių transporto veikla
  Šilumos tiekimo licencijos
 • Prekyba viešosiose vietose
 • Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras
 •   Kultūra
 • Viešoji biblioteka
 • Muziejus
 • Kultūros centrai
 • Joniškio kultūros centras
  Žagarės kultūros centras
 • Renginiai
 • Konkursai
 •   E. Demokratija
 • E. konsultavimas
 • E. apklausos
 • E. peticijos
 • E. forumas
 • E. skundai
 • Posėdžių transliacija
 •   Viršutinis
 • Savivaldybė
 • Gyventojams
 • Kultūra
 • Verslas
 • Turizmas
 •   Įstaigos svetainė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Struktūra
  Savivaldybės vadovai
  Meras
  Mero pavaduotojas
  Mero patarėjas
  Taryba
  Apie tarybą
  Tarybos nariai
  Komitetai
  Frakcijos
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Administracija
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotojas
  Skyriai
  Seniūnijos
  Seniūnaitijos
  Nepriklausantys skyriui specialistai
  Savivaldybės įmonės, įstaigos
  Komisijos ir darbo grupės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Paslaugos
 • Atviri duomenys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Atstovas Seime
 • Teisinė pagalba
 • Pirminė teisinė pagalba
  Antrinė teisinė pagalba
  Vartotojų teisės
 • Teritorijų planavimas
 • Informacija
  Bendrieji planai
  Detalieji planai
  Specialieji planai
  Žemės valdos projektai
 • Viešieji pirkimai
 • Informacija
  Vykdomi viešieji pirkimai
  Sudarytos sutartys
 • Projektai
 • Pateiktos paraiškos
  Įgyvendinami projektai
  Įgyvendinti projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Aktualijos
  NVO ir BO informacija
  Joniškio miesto VVG
  Bendruomeninės veiklos rėmimas
 • Tarptautiniai ryšiai
 • Aktualijos
  Miestai partneriai
 • Apdovanojimai
 • Joniškio garbės piliečiai
  Savivaldybės apdovanojimai
  Savivaldybės premijos
 • Nuorodos
 • Personalo paieška
 • Antikorupcijos komisijos 2012 m. posėdžiai

  2012-10-30

  Aprobuotas Joniškio rajono savivaldybės institucijų teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. T-164, naujos redakcijos projektas. Projektas parengtas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau STT) direktoriaus įsakymu patvirtintas Teisės aktų ir teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisykles (Žin., 2012, Nr. 11-490), STT surengtų seminarų medžiagą. Projektu iš esmės keičiama Joniškio rajono savivaldybės institucijų teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo tvarka. Numatyta, kad teisės aktų ar jų projektų antikorupcinį vertinimą atliks savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu iš valstybės tarnautojų sudaryta darbo grupė. Apraše reglamentuota teisės aktų ar jų projektų pateikimas atlikti antikorupcinį vertinimą, nustatyti klausimai, kuriais remdamasis darbo grupės narys analizuoja teisės aktą ar jo projektą, reglamentuotas antikorupcinio vertinimo išvados pateikimas.

   

  Aptartas Joniškio rajono savivaldybės tarybai sprendimo projektas, kuriuo tikslinama Joniškio rajono savivaldybės įstaigų, įmonių pareigų, kurias siekiantys eiti arba einantys asmenys privalomai tikrinami kreipiantis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, sąrašo dalis „Ugdymo įstaigos“. Pareigų keitimai susiję su  ugdymo įstaigų pavadinimų pakeitimais, įstaigų steigimu ar likvidavimu.

   

  Išklausyta informacija apie Joniškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2012–2014 metų programos įgyvendinimo priemonių plano 1-3 priemonių (korupcijos tikimybės nustatymas) vykdymą. Antikorupcijos komisijos siūlymu savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioti subjektai atliko korupcijos pasireiškimo tikimybės prekių, darbų ir paslaugų viešųjų pirkimų ir statinių naudojimo priežiūros veiklos situacijos analizę. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas priemonių galimoms korupcijos apraiškoms valdyti planas. Motyvuota išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės išsiųsta STT.

   

  Komisijos nariai susipažino su Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2012-10-23 raštu Nr. 4-01-5493 „Dėl Lietuvos Respublikos savivaldybių kovos su korupcija programų ir programų įgyvendinimo priemonių planų kokybinės analizės“. Nuspręsta, atsižvelgiant į STT nustatytus dažniausiai pasitaikančius Lietuvos Respublikos savivaldybių kovos su korupcija programų ir priemonių planų trūkumus, tobulinti Joniškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą.

   

  2012-07-13

  Aptartas Nacionalinės kovos su korupcija 2011–2014 metų programos 1.17, 7.4, 8.6 priemonių ir Joniškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2012–2014 m. programos priemonių vykdymas 2012 m. I pusmetyje. Komisija nusprendė su savivaldybės švietimo įstaigų vadovais rugpjūčio mėn. aptarti aktualius Programos vykdymo klausimus (rugpjūčio mėn.), tikslinti Programos priemonių plano 17 priemonės formuluotę.

   

  Susipažinta su Korupcijos prevencijos įstatymo 2, 5, 6 str. pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 51 str. įstatymo projektu. 51 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas turi būti atliktas visose įstaigos kompetencijai priskirtose veiklos srityse ne rečiau kaip vieną kartą per 3 metus.

   

  Komisijos nuomone, šią nuostatą praktiškai neįmanoma įgyvendinti. Savivaldybės veiklos sričių labai daug, savivaldybė korupcijos prevencijos etatinių darbuotojų neturi, įgalioti asmenys turi didelį tiesioginio darbo krūvį.

   

  Tartasi dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2012 metais atlikimo. Komisija mano tikslinga 2012 m. III ketvirtyje išanalizuoti ir įvertinti korupcijos pasireiškimo tikimybę Joniškio rajono savivaldybėje šiose veiklos srityse: prekių, darbų ir paslaugų viešieji pirkimai (Joniškio „Aušros“ gimnazijoje Joniškio Mato Slančiausko gimnazijoje, Joniškio rajono savivaldybės Žagarės gimnazijoje, Joniškio rajono vaikų lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“), statinių naudojimo priežiūra (Joniškio rajono savivaldybės administracijoje).

  2012-03-14

  Išklausyta informacija apie Joniškio rajono savivaldybės 2010–2011 metų korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimą 2011 metais.
  Aprobuotas Joniškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2012–2014 metų programos projektas.

  2012-01-16

  Aptarta ir aprobuota Antikorupcijos komisijos 2011 metų veiklos ataskaita. Nuspręsta ataskaitą teikti savivaldybės tarybai vasario mėn.

   

  2011 metų posėdžiai

  Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaPaskutinis atnaujinimas: 2016-05-23 09:33:58
  Biudžetinė įstaiga
  Joniškio rajono savivaldybės administracija
  Duomenys kaupiami
  Juridinių asmenų registre
  Kodas 288712070
  Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
  Tel. (8 426)  69 140
  Faks. (8 426)  69 143
  El. p. savivaldybe@joniskis.lt