Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. rugpjūčio 4 d., antradienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Joniškio rajone modernizuojama atliekų tvarkymo sistema

Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje tęsiami 2018 metų rudenį pradėti pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių rangos darbai – jau įrengtos dvi aikštelės ties Vilniaus g. 29 ir Medžiotojų g. 4 namais.

Šiuo metu aikštelių įrengimo darbai atnaujinami po technologinės pertraukos, kuri buvo susijusi su žiemos šaltuoju periodu.

Iš viso Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje bus įrengtos 24 pusiau požeminės konteinerių aikštelės, jose pastatyti 148 vnt. pusiau požeminiai konteineriai mišrioms komunalinėms ir rūšiuojamosioms (stiklo, plastikų ir metalo, popieriaus ir kartono, žaliosioms, tekstilės) atliekoms. Pusiau požeminių konteinerių aikštelių įrengimas apie 85 proc. finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis.

Pusiau požeminių konteinerių aikštelių įrengimas vykdomas prie daugiabučių namų Joniškyje ir Žagarėje. Daugelyje vietų pusiau požeminės atliekų aikštelės bus įrengiamos tose pačiose vietose, kuriose šiuo metu įrengtos antžeminės atliekų surinkimo aikštelės.

Per daugelį metų gyventojams jau tapo įprasta atliekas nešti į tą pačią vietą, todėl tikimasi, kad įrengus tose pačiose vietose modernias ir šiuolaikiškas  aikšteles gyventojams bus estetiškiau ir paprasčiau rūšiuoti atliekas. Dėl techninių priežasčių – požeminių komunikacijų gausos, augančių medžių, besiribojančių privačių žemės sklypų  tam tikrose vietose nebuvo galima įrengti pusiau požeminių aikštelių, todėl buvo parinkta alternatyvi vieta.

Tikimasi, kad pusiau požeminiai konteineriai neskleis nemalonaus kvapo, nes dalinai po žeme įkastuose požeminėse dalyse dėl žemesnės temperatūros mažiau dauginasi bakterijos, konteinerių techninė konstrukcija ir įrengimo specifika parinktos tokios, kad pašaliniai asmenys, turintys ketinimų iš jų ištraukti jau įmestas atliekas, negalėtų patekti į konteinerio vidų, o ir į konteinerius nebūtų galima įmesti didelio gabarito atliekų.

Ateityje į tokius konteinerius galės būti įmontuoti konteinerių užpildymo lygio davikliai, kurie leis atliekų surinkimą ir transportavimą vykdyti tik užsipildžius konteineriams. Dėl pusiau požeminių konteinerių stabilaus įtvirtinimo po žeme, išnyks galimybė konteinerius išvartyti ar išstumdyti. Naujųjų aikštelių įrengimu taip pat siekiama pagerinti estetinį vaizdą.

VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro duomenimis, Joniškio rajono savivaldybės gyventojų rūšiavimo įgūdžiai kiekvienais metais gerėja: 2017 m. mišrių komunalinių atliekų surinkta 4264 t, o per 2018 m. – 3971 t. Tuo tarpu surenkamų pakuotės atliekų ir antrinių žaliavų kiekis išaugo nuo 725 t/metus iki 918 t/metus. Tikimasi, kad naujosios pusiau požeminės konteinerių aikštelės skatins gyventojus ir toliau būti sąmoningais rūšiuojant atliekas ir mažinant į sąvartynus patenkančių atliekų kiekį.

Apie galimybę naudotis naujomis konteinerių aikštelėmis Joniškio rajono savivaldybės gyventojai bus informuoti atskiru pranešimu.

Gyventojai, norintys sužinoti apie konkrečios planuojamos įrengti pusiau požemines aikštelės vietą ir įrengimo techninę specifikaciją, gali kreiptis į Joniškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyrių (Livonijos g. 4, 304, 309 kab.) arba į Architektūros ir teritorijų planavimo skyrių (Livonijos g. 4, 217 kab.).

 VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook