Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. rugsėjo 18 d., penktadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Informacija apie būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymą neįgaliesiems

Būstas ir gyvenamoji aplinka neįgaliajam pritaikoma vadovaujantis Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. A1-103 „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas).

Būstas pritaikomas neįgaliajam, kuriam nustatytas:

  1. specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
  2. specialusis techninės pagalbos priemonių – bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio – poreikis;
  3. specialusis techninės pagalbos priemonių – kitų, nei nurodyta 2 punkte, judėjimo techninės pagalbos priemonių (vaikštynių, ramentų ir pan.) – poreikis;
  4. specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) pirmojo lygio poreikis dėl psichikos ar proto negalios (Tarptautinės ligų klasifikacijos 10 versijos Australijos modifikacijos sistemos F kodas).

Pareiškėjas gali būti neįgalusis ar jo atstovas pagal įstatymą arba gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas. Pareiškėjas laisvos formos prašymą turi pateikti Socialinės paramos ir sveikatos skyriui, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, neįgaliojo, kuriam prašoma pritaikyti būstą, vardą ir pavardę, gyvenamosios vietos adresą (jeigu pareiškėjas yra ne neįgalusis) ir prašomo pritaikyti būsto adresą.

Reikalavimai pritaikomam būstui

Pritaikyti galima būstą, kuris nuosavybės teise priklauso pačiam neįgaliajam, kitam fiziniam asmeniui arba savivaldybei. Jame turi būti deklaruota ir faktinė neįgaliojo gyvenamoji vieta, išskyrus atvejus, kai būstas nėra visiškai baigtas. Tačiau būsto baigtumas turi svyruoti tarp 80 ir 100 proc. Būsto savininkas, jei būstas nepriklauso pačiam neįgaliajam, turi sutikti su būsto pritaikymu neįgaliajam, nuosavybė į būstą negali būti apribota, būstas negali būti išnuomotas, išskyrus, jeigu tai socialinis būstas arba kai savininkas – savivaldybė.

Būsto pritaikymo neįgaliajam organizavimas

Būsto pritaikymas apima būsto ir gyvenamosios aplinkos pertvarkymą, panaudojant specialius elementus, keičiant neįgaliesiems nepritaikytas erdves, ir paprastąjį remontą, atliekant tiesiogiai su būsto pritaikymu susijusius statybos darbus. Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija (toliau – Komisija), sudaryta Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. A-289 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos sudarymo“, nustato būsto pritaikymo neįgaliajam poreikį vadovaujantis Tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

Tai gali būti įėjimo į būstą pritaikymas, keltuvų įrengimas, sanitarinių mazgų pritaikymas, vidinių durų platinimas, vandentiekio ir kanalizacijos įrengimas ir kiti panašūs darbai. Darbams atlikti yra numatyta maksimali suma, už kurią ir yra atliekami būtiniausi pritaikymo darbai.

Komisijos nario ir priežiūros funkcijas atlieka savivaldybės paskirti specialistai, o taip pat neįgaliųjų asociacijos atstovas, kurį savivaldybei deleguoja Neįgaliųjų reikalų departamentas. Komisijai įvertinus ir nustačius būsto pritaikymo poreikį neįgaliajam, būsto pritaikymo darbus organizuoja savivaldybės administracija arba pats pareiškėjas. Būsto pritaikymo darbų išlaidos dengiamos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų, prisidėti gali ir pats pareiškėjas. 

Dėl būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo gyventojai gali kreiptis į Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrių (107 kab.), Livonijos g. 4,  tel. (8 426)  69 154.

Prašymai dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems priimami iki einamųjų metų kovo 25 d. Dėl būsto pritaikymo 2019 metais Joniškio rajono savivaldybės administracijai buvo pateikta 13 prašymų.

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 metais būsto pritaikymui neįgaliesiems Joniškio rajono savivaldybei skyrė 10,4 tūkst. eurų iš valstybės biudžeto. Savivaldybė iš savo biudžeto skyrė 14,1 tūkst. eurų. Atsižvelgiant į 2019 metams skirtas lėšas iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, šiais metais numatytas būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas 4 pareiškėjams.

Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook