Joniškio rajono savivaldybė
2019 m. lapkričio 13 d., trečiadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektų finansavimo konkursas

Joniškio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektams atrinkti bei finansuoti iš valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų.

Projektų paraiškas teikti gali pareiškėjai, įregistruoti Juridinių asmenų registre, teikiantys socialinės reabilitacijos paslaugas Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir atitinkantys visus šiuos reikalavimus:

  1. yra neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios nevyriausybinės organizacijos;
  2. paraiškų pateikimo dieną veikia neįgaliųjų socialinės integracijos srityje ne trumpiau nei vienus metus nuo pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos ir teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems;
  3. į projekto veiklas planuoja įtraukti ne mažiau kaip 10 neįgaliųjų per mėnesį;
  4. turi projekto buhalterį arba asmenį, tvarkantį buhalterinę apskaitą;
  5. projekto veikloms vykdyti turi patalpas, pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams, paslaugoms teikti reikalingą įrangą (kompiuterį, telefoną, internetą ir kt.).

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-560.

Projektų paraiškos teikiamos Joniškio rajono savivaldybės administracijai (Livonijos g. 4, Joniškis) (209 kab.) arba el. paštu socparama@joniskis.lt nuo 2019 m. spalio 3 d. iki 2019 m. lapkričio 4 d. (imtinai) darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. (penktadieniais – iki 15.45 val.).

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyresnioji specialistė Rita Tamašauskienė (107 kab.), telefonu (8 426)  69 154 arba el. paštu rita.tamasauskiene@joniskis.lt darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. (penktadieniais – iki 15.45 val.).

Joniškio rajono savivaldybei Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektams finansuoti iš valstybės biudžeto planuojama skirti 32320,00 Eur, Joniškio rajono savivaldybės administracija atrinktiems projektams įgyvendinti papildomai planuoja skirti ne mažiau kaip 20 proc. lėšų nuo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų.

 Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook