Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. gruodžio 1 d., antradienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Skelbiamas projektų atrankos konkursas

Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracija, vadovaudamasi Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-906 (toliau – Nuostatai), skelbia Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkursą.

Projektų finansavimo prioritetai, už kuriuos vertinant projektus skiriami papildomi balai:

  1. pareiškėjas Nuostatų 10.1-10.5 papunkčiuose nurodytą (-as) paslaugą (-as) teiks neįgaliesiems, išėjusiems iš globos namų gyventi į grupinio gyvenimo namus, savarankiško gyvenimo namus, apsaugotą būstą, savarankiškai gyventi bendruomenėje, vykdant institucinės globos įstaigų pertvarką;
  2. pareiškėjas teiks Nuostatų 10.3 papunktyje nurodytą pagalbos atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius paslaugą;
  3. pareiškėjas teiks paslaugas negalią turintiems vaikams ir jaunuoliams iki 29 metų, kurie sudarys ne mažiau kaip 10 procentų projekto tikslinės asmenų grupės skaičiaus.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis patvirtintais Nuostatais.

Paraiškos priimamos nuo 2020 m. spalio 5 d. iki 2020 m. lapkričio 5 d. 17.00 val., jas pateikiant elektroniniu paštu savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyresniajai specialistei Ritai Tamašauskienei el. paštu rita.tamasauskiene@joniskis.lt arba vyriausiajai specialistei Aistei Milašienei el. paštu aiste.milasiene@joniskis.lt.

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyresnioji specialistė Rita Tamašauskienė (107 kab.), telefonu (8 426)  69 154 arba el. paštu rita.tamasauskiene@joniskis.lt darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. (penktadieniais – iki 15.45 val.), jai nesant – vyriausioji specialistė Aistė Milašienė.

Savivaldybei Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektams finansuoti iš valstybės biudžeto planuojama skirti 35094,00 Eur, savivaldybės administracija atrinktiems projektams įgyvendinti papildomai planuoja skirti ne mažiau kaip 20 proc. lėšų nuo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų. Didžiausia vienam projektui planuojama skirti lėšų suma – ne daugiau kaip 17000,00 Eur.

Aktualūs dokumentai:

Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook