Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. rugsėjo 18 d., penktadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
2020-09-16
Vadovaujantis Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-122 „Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Joniškio rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stotį“ (su pakeitimu, padarytu Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T-161) informuojame apie parengtą VšĮ Joniškio rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties reorganizavimo, prijungiant ją prie viešosios įstaigos Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centro, reorganizavimo sąlygų aprašą (toliau – Reorganizavimo sąlygų aprašas).
2020-09-15
Nuo šių metų vidurio įsigaliojo LR Seimo priimti Socialinių paslaugų įstatymo pakeitimai, kurie nustatė, kad savivaldybės turės akredituoti jų teritorijoje teikiamą socialinę priežiūrą (vaikų dienos centrų paslaugos, pagalba į namus senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose, laikinas apgyvendinimas ar apnakvindinimas ir kt.).
2020-09-14
Dažnais atvejais tėvai ar globėjai (rūpintojai), auginantys vaiką su sunkia negalia susiduria su problemomis dėl vaiko (globojamo asmens) teisių įgyvendinimo, kai jis sulaukia pilnametystės.
2020-09-11
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama, kad kuo daugiau 3-jų* aukštų ir aukštesnių daugiabučių namų pasinaudotų valstybės parama suskystintiems naftos dujų (SND) balionams pakeisti alternatyviais energijos šaltiniais – elektra ar dujomis (jeigu yra dujų įvadas), skelbia elektros įrenginių įrengimo veiklą vykdančių rangovų ir elektros įrenginių eksploatavimo veiklą vykdančių rangovų, turinčių teisę įrengti elektros įrenginius, sąrašus.
2020-09-03
Lietuvoje vis daugiau ugdymo įstaigų stengiasi kurti visiems mokyklos bendruomenės nariams saugią aplinką, išgyvendinti patyčias ir smurtą, taikydami veiksmingas, moksliškai pagrįstas prevencines programas.
2020-09-03
Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorė, vadovaudamasi Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr. T-40 „Dėl nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų suteikimo“ (su pakeitimu, padarytu 2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-110) ir atsižvelgdama į darbo grupės, sudarytos prašymams dėl mokesčių lengvatos suteikimo nagrinėti siūlymą, suteikė 30 procentų metinę lengvatą nekilnojamojo turto ir žemės mokesčiui bei mokesčiui už valstybinės žemės nuomą už laikotarpį nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. birželio 30 d. prašymus pateikusiems pareiškėjams – uždarajai akcinei bendrovei „Tilžės būstas“, individualiai įmonei „Virdita“ ir uždarajai akcinei bendrovei „BSP Retail Properties I“.
2020-08-19
Žemės ūkio produkcijos gamyba daro didelę įtaką klimato kaitai. Viena iš priemonių, mažinančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją iš dirvožemio, yra neariamosios technologijos diegimas, todėl numatoma didinti šiuo būdu dirbamų žemių plotus ir investuoti į tam reikalingą techniką. Šią savaitę žemės ūkio ministras Andrius Palionis lankėsi Rokiškio rajone, kur susitiko su Lietuvos neariminės tausojamosios žemdirbystės asociacijos nariais, apžiūrėjo pasėlius ir laukuose dirbančią techniką, aptarė ateities perspektyvas.
2020-08-19
Smulkieji ūkininkai iki gruodžio 11 d. gali kreiptis vienkartinės arba periodinės išmokos už karantino laikotarpį. Žemės ūkio ministerija planuoja išmokėti iki šių metų pabaigos. Išmokėjimu rūpinsis „Sodra“.
2020-08-19
Smulkūs pieno gamintojai galės gauti iki 15 tūkst. Eur išmoką savo verslo planui įgyvendinti. Paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ bus galima teikti net du mėnesius – nuo š. m. rugpjūčio 3 d. iki rugsėjo 30 d.
 1 2 3 4 5