I D 0 0 1
PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJA
PILDYMO DATA
2018.04.13
DEKLARUOJANTIS ASMUO
VIDUTĖ PETRAITIENĖ
 
DARBOVIETĖ
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ (288712070)
 
PAREIGOS
SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARYS (105)
 
Sutuoktinis, sugyventinis, partneris nenurodytas.
PRIEDAI:
ID001J 1 ID001S 1 ID001F 0 ID001I 0 ID001A 0 ID001P 0
 
I D 0 0 1 J
RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir/ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose, dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 350
Pareigos Karjeros valstybės tarnautojas
Ryšio pradžios data 1999.05.03
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 191435440
Juridinio asmens pavadinimas ŠIAULIŲ TERITORINĖ DARBO BIRŽA
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas  
I D 0 0 1 S
SANDORIAI
Gautos dovanos ir kiti sandoriai
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 22
Kategorija Paskola (gauta)
Sandorio forma Notarinė
Kita sandorio šalis Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2008.11.04
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
2021.10.31
Sandorio suma Eur 19694
Kitos sandorio salies pavadinimas Neviešinama
Sandorio objekto aprašymas BŪSTO PASKOLA