I D 0 0 1
PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJA
PILDYMO DATA
2018.01.29
DEKLARUOJANTIS ASMUO
STANISLAVA ANDRULAITIENĖ
 
DARBOVIETĖ
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA (288712070)
 
PAREIGOS
KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS STRUKTŪRINIO PADALINIO VADOVAS AR JO PAVADUOTOJAS (351)
 
DEKLARUOJANČIO ASMENS SUTUOKTINIS, SUGYVENTINIS, PARTNERIS*
*Deklaruojantis asmuo gali nenurodyti duomenų apie sutuoktinį, sugyventinį, partnerį, jeigu sutuoktiniai, sugyventiniai, partneriai gyvena skyrium, neturi bendro namų ūkio ir dėl to šie duomenys jam nėra žinomi arba jeigu tokie duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti
LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS(-Ė)
KĘSTUTIS ANDRULAITIS
 
SUTUOKTINIO, SUGYVENTINIO, PARTNERIO DARBOVIETĖ*
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA (175895998)
 
PAREIGOS
KITOS PAREIGOS, NENURODYTOS ŠIO KLASIFIKATORIAUS PUNKTUOSE (907)
PRIEDAI:
ID001J 2 ID001S 0 ID001F 0 ID001I 0 ID001A 0 ID001P 0
 
I D 0 0 1 J
RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir/ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose, dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Sutuoktinis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 453
Pareigos Darbuotojas
Ryšio pradžios data 2018.01.29
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
2018.01.29
Juridinio asmens kodas 175895998
Juridinio asmens pavadinimas ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas  
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 471
Pareigos Asmenys, perkančiosios organizacijos vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus
Ryšio pradžios data 2018.01.29
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
2018.01.29
Juridinio asmens kodas 288712070
Juridinio asmens pavadinimas JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas