I D 0 0 1
PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJA
PILDYMO DATA
2019.06.21
DEKLARUOJANTIS ASMUO
ROMAS SPERSKIS
 
DARBOVIETĖ
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
JONIŠKIO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA (288712070)
 
PAREIGOS
SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARYS (105)
 
Sutuoktinis, sugyventinis, partneris nenurodytas.
PRIEDAI:
ID001J 3 ID001S 0 ID001F 0 ID001I 0 ID001A 0 ID001P 0
 
I D 0 0 1 J
RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir/ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose, dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 502
Pareigos Darbuotojas
Ryšio pradžios data 2010.11.25
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 190563565
Juridinio asmens pavadinimas JONIŠKIO R. M.KATILIŪTĖS MOKYKLA
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas  
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 741
Pareigos Savininkas ar/ir bendraturtis
Ryšio pradžios data 2008.01.01
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 157531199
Juridinio asmens pavadinimas ROMO SPERSKIO MEDIENOS APDIRBIMO ĮMONĖ
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas  
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 560
Pareigos Narys
Ryšio pradžios data 2010.11.25
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 157657073
Juridinio asmens pavadinimas JONIŠKIO R.TINKLINIO SPORTO KLUBAS "ĄŽUOLAS"
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas