I D 0 0 1
PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJA
PILDYMO DATA
2015.05.04
DEKLARUOJANTIS ASMUO
ROMAS KARŪŽNA
 
DARBOVIETĖ
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA (288712070)
 
PAREIGOS
SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARYS (105)
 
DEKLARUOJANČIO ASMENS SUTUOKTINIS, SUGYVENTINIS, PARTNERIS*
*Deklaruojantis asmuo gali nenurodyti duomenų apie sutuoktinį, sugyventinį, partnerį, jeigu sutuoktiniai, sugyventiniai, partneriai gyvena skyrium, neturi bendro namų ūkio ir dėl to šie duomenys jam nėra žinomi arba jeigu tokie duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti
LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS(-Ė)
ILONA KARŪŽNIENĖ
 
SUTUOKTINIO, SUGYVENTINIO, PARTNERIO DARBOVIETĖ*
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
JONIŠKIO R. SAVIV. ADMINISTRACIJOS BUHALTERINĖS APSKAITOS SK. BUHALTERĖ (288712070)
 
PAREIGOS
JURIDINIO ASMENS DARBUOTOJAS (703)
PRIEDAI:
ID001J 2 ID001S 1 ID001F 0 ID001I 2 ID001A 0 ID001P 0
 
I D 0 0 1 J
RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir/ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose, dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 763
Pareigos Kolegialaus valdymo organo narys
Ryšio pradžios data 2002.02.05
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 110089678
Juridinio asmens pavadinimas JONIŠKIO KREDITO UNIJA
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas  
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 552
Pareigos Kolegialaus valdymo organo narys ar savininkas
Ryšio pradžios data 2002.05.03
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 157702052
Juridinio asmens pavadinimas LMŽD JONIŠKIO SKYRIAUS MEDŽIOTOJŲ BŪRELIO NARYS
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas  
I D 0 0 1 S
SANDORIAI
Gautos dovanos ir kiti sandoriai
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 26
Kategorija Indėlis
Sandorio forma Rašytinė
Kita sandorio šalis Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2012.09.24
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Sandorio suma Eur 500000
Kitos sandorio salies pavadinimas JONIŠKIO KREDITO UNIJA
Sandorio objekto aprašymas TERMINUOTAS INDĖLIS
I D 0 0 1 I
INDIVIDUALI VEIKLA
Deklaruojančiojo ir/ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio individuali veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme
Asmuo, kurio individuali veikla toliau bus nurodoma Deklaruojantysis
Individualios veiklos rūšis
Kodas 003
Pavadinimas Žemės ūkio veikla
Individualios veiklos pradžia 2004.02.02
Individualios veiklos pabaiga
jei nesibaigė, pildyti nereikia
 
Papildomi duomenys apie individualią veiklą
(neprivalomas laukelis)
 
Asmuo, kurio individuali veikla toliau bus nurodoma Deklaruojantysis
Individualios veiklos rūšis
Kodas 46
Pavadinimas Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais
Individualios veiklos pradžia 2004.12.06
Individualios veiklos pabaiga
jei nesibaigė, pildyti nereikia
 
Papildomi duomenys apie individualią veiklą
(neprivalomas laukelis)