I D 0 0 1
PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJA
PILDYMO DATA
2018.03.21
DEKLARUOJANTIS ASMUO
RIMANTĖ MISIŪNIENĖ
 
DARBOVIETĖ
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA (288712070)
 
PAREIGOS
SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARYS (105)
 
Sutuoktinis, sugyventinis, partneris nenurodytas.
PRIEDAI:
ID001J 3 ID001S 0 ID001F 0 ID001I 0 ID001A 0 ID001P 0
 
I D 0 0 1 J
RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir/ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose, dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 554
Pareigos Darbuotojas
Ryšio pradžios data 2011.07.01
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 300047750
Juridinio asmens pavadinimas JONIŠKIO RAJONO PARTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas JAKIŠKIŲ -MAIRONIŲ KAIMŲ BENDRUOMENĖS NARĖ
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 353
Pareigos Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas
Ryšio pradžios data 2017.01.01
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 188605295
Juridinio asmens pavadinimas LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas  
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 554
Pareigos Darbuotojas
Ryšio pradžios data 2011.09.15
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 135199748
Juridinio asmens pavadinimas LR ŽEMĖS ŪKIO RŪMAI
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS JONIŠKIO SENIŪNIJOS SOCIALINIO DARBO SPECIALISTĖ AGNĖ MISIŪNAITĖ-EISINIENĖ (DUKRA)