I D 0 0 1
PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJA
PILDYMO DATA
2018.01.29
DEKLARUOJANTIS ASMUO
REGINA BUTKIENĖ
 
DARBOVIETĖ
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ (288712070)
 
PAREIGOS
KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS (350)
 
DEKLARUOJANČIO ASMENS SUTUOKTINIS, SUGYVENTINIS, PARTNERIS*
*Deklaruojantis asmuo gali nenurodyti duomenų apie sutuoktinį, sugyventinį, partnerį, jeigu sutuoktiniai, sugyventiniai, partneriai gyvena skyrium, neturi bendro namų ūkio ir dėl to šie duomenys jam nėra žinomi arba jeigu tokie duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti
LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS(-Ė)
EUGENIJUS BUTKUS
 
SUTUOKTINIO, SUGYVENTINIO, PARTNERIO DARBOVIETĖ*
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ (288712070)
 
PAREIGOS
SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARYS (105)
PRIEDAI:
ID001J 7 ID001S 17 ID001F 0 ID001I 1 ID001A 0 ID001P 0
 
I D 0 0 1 J
RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir/ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose, dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Sutuoktinis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 703
Pareigos Juridinio asmens darbuotojas
Ryšio pradžios data 2000.12.25
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 175848895
Juridinio asmens pavadinimas UAB "ŽVALGUVA"
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas  
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 471
Pareigos Asmenys, perkančiosios organizacijos vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus
Ryšio pradžios data 2018.01.01
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 288712070
Juridinio asmens pavadinimas JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTARCIJA
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas PASKIRTA VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZATORE
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Sutuoktinis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 704
Pareigos Darbuotojas
Ryšio pradžios data 2012.09.05
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 245758610
Juridinio asmens pavadinimas UAB "AGROSPELTA"
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas  
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Sutuoktinis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 820
Pareigos Akcininkas, dalininkas, narys ir kt.
Ryšio pradžios data 1991.10.31
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 157533816
Juridinio asmens pavadinimas UAB "FORTŪNA"
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas  
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Sutuoktinis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 820
Pareigos Akcininkas, dalininkas, narys ir kt.
Ryšio pradžios data 1992.09.30
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 157544798
Juridinio asmens pavadinimas UAB 'DRĄSUTAIČIAI"
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas  
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis ir sutuoktinis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 550
Pareigos Dalininkas (narys)
Ryšio pradžios data 2009.01.01
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 300087150
Juridinio asmens pavadinimas SATKŪNŲ KAIMO BENDRUOMENĖ "GIJA"
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas  
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 700
Pareigos Akcininkas
Ryšio pradžios data 2016.06.09
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 304284490
Juridinio asmens pavadinimas UAB "SIDABRYNĖ"
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas  
I D 0 0 1 S
SANDORIAI
Gautos dovanos ir kiti sandoriai
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 11
Kategorija Pirkimas
Sandorio forma Rašytinė
Kita sandorio šalis Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2017.12.01
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Sandorio suma Eur 7000
Kitos sandorio salies pavadinimas UAB "AGRODEMA"
Sandorio objekto aprašymas AGROCHEMINĖS PREKĖS
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 11
Kategorija Pirkimas
Sandorio forma Notarinė
Kita sandorio šalis Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2017.05.24
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
2017.05.24
Sandorio suma Eur 24500
Kitos sandorio salies pavadinimas Neviešinama
Sandorio objekto aprašymas 3 HA ŽEMĖS
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 12
Kategorija Pardavimas
Sandorio forma Rašytinė
Kita sandorio šalis Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2017.11.03
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
2017.12.04
Sandorio suma Eur 9500
Kitos sandorio salies pavadinimas UAB "SCANDAGRA"
Sandorio objekto aprašymas GRŪDŲ PARDAVIMAS
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 12
Kategorija Pardavimas
Sandorio forma Rašytinė
Kita sandorio šalis Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2017.03.17
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
2017.03.17
Sandorio suma Eur 11000
Kitos sandorio salies pavadinimas Neviešinama
Sandorio objekto aprašymas PRIKABINAMAS PURKŠTUVAS
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 16
Kategorija Vertybinių popierių sandoriai
Sandorio forma Rašytinė
Kita sandorio šalis Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2017.10.18
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
2017.10.18
Sandorio suma Eur 103200
Kitos sandorio salies pavadinimas UAB "SIDABRYNĖ"
Sandorio objekto aprašymas DIDINANT ĮSTATINĮ KAPITALĄ , ĮSIGYTA 1032 AKCIJOS
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 12
Kategorija Pardavimas
Sandorio forma Rašytinė
Kita sandorio šalis Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2017.07.31
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
2017.10.30
Sandorio suma Eur 350000
Kitos sandorio salies pavadinimas UAB "AGROSPELTA"
Sandorio objekto aprašymas GRŪDŲ PARDAVIMAS
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 12
Kategorija Pardavimas
Sandorio forma Rašytinė
Kita sandorio šalis Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2017.12.12
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
2018.01.12
Sandorio suma Eur 14000
Kitos sandorio salies pavadinimas UAB "LINAS AGRO"
Sandorio objekto aprašymas GRŪDŲ PARDAVIMAS
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 11
Kategorija Pirkimas
Sandorio forma Notarinė
Kita sandorio šalis Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2017.03.21
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
2017.03.21
Sandorio suma Eur 75000
Kitos sandorio salies pavadinimas Neviešinama
Sandorio objekto aprašymas 10 HA ŽEMĖS
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 11
Kategorija Pirkimas
Sandorio forma Rašytinė
Kita sandorio šalis Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2017.10.09
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Sandorio suma Eur 50000
Kitos sandorio salies pavadinimas UAB "ŽVALGUVA"
Sandorio objekto aprašymas AGROCHEMINĖS PREKĖS
Sandorį sudaręs asmuo Sutuoktinis
Sandoris
Kodas 10
Kategorija Lizingas
Sandorio forma Rašytinė
Kita sandorio šalis Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2017.11.15
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Sandorio suma Eur 127800
Kitos sandorio salies pavadinimas UAB "SOSTENA" IR UAB SEB BANKAS
Sandorio objekto aprašymas AUTOMOBILIŲ PIRKIMAS
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 11
Kategorija Pirkimas
Sandorio forma Notarinė
Kita sandorio šalis Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2017.03.03
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
2017.03.03
Sandorio suma Eur 64000
Kitos sandorio salies pavadinimas Neviešinama
Sandorio objekto aprašymas 8 HA ŽEMĖS
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 11
Kategorija Pirkimas
Sandorio forma Notarinė
Kita sandorio šalis Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2017.07.04
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
2017.07.04
Sandorio suma Eur 87000
Kitos sandorio salies pavadinimas Neviešinama
Sandorio objekto aprašymas 10,6 HA ŽEMĖS
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 11
Kategorija Pirkimas
Sandorio forma Notarinė
Kita sandorio šalis Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2017.08.28
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
2017.08.28
Sandorio suma Eur 7500
Kitos sandorio salies pavadinimas Neviešinama
Sandorio objekto aprašymas 1 HA ŽEMĖS
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 11
Kategorija Pirkimas
Sandorio forma Notarinė
Kita sandorio šalis Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2017.08.17
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
2017.08.17
Sandorio suma Eur 3700
Kitos sandorio salies pavadinimas Neviešinama
Sandorio objekto aprašymas 1,2 HA ŽEMĖS
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 12
Kategorija Pardavimas
Sandorio forma Rašytinė
Kita sandorio šalis Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2017.08.08
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
2017.10.24
Sandorio suma Eur 14000
Kitos sandorio salies pavadinimas UAB "AGRORODEO"
Sandorio objekto aprašymas GRŪDŲ PARDAVIMAS
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 11
Kategorija Pirkimas
Sandorio forma Rašytinė
Kita sandorio šalis Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2017.11.20
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
2017.11.20
Sandorio suma Eur 50000
Kitos sandorio salies pavadinimas Neviešinama
Sandorio objekto aprašymas SĖKLA
Sandorį sudaręs asmuo Sutuoktinis
Sandoris
Kodas 12
Kategorija Pardavimas
Sandorio forma Rašytinė
Kita sandorio šalis Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2017.12.30
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
2017.12.30
Sandorio suma Eur 8000
Kitos sandorio salies pavadinimas Neviešinama
Sandorio objekto aprašymas AUTOMOBILIS
I D 0 0 1 I
INDIVIDUALI VEIKLA
Deklaruojančiojo ir/ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio individuali veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme
Asmuo, kurio individuali veikla toliau bus nurodoma Deklaruojantysis
Individualios veiklos rūšis
Kodas 003
Pavadinimas Žemės ūkio veikla
Individualios veiklos pradžia 1996.09.01
Individualios veiklos pabaiga
jei nesibaigė, pildyti nereikia
 
Papildomi duomenys apie individualią veiklą
(neprivalomas laukelis)