I D 0 0 1
PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJA
PILDYMO DATA
2015.02.16
DEKLARUOJANTIS ASMUO
NARSUTIS BORUTA
 
DARBOVIETĖ
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
JONIŠKIO LIGONINĖ (157659081)
 
PAREIGOS
GYDYTOJAS, ODONTOLOGAS AR FARMACIJOS SPECIALISTAS (555)
 
DEKLARUOJANČIO ASMENS SUTUOKTINIS, SUGYVENTINIS, PARTNERIS*
*Deklaruojantis asmuo gali nenurodyti duomenų apie sutuoktinį, sugyventinį, partnerį, jeigu sutuoktiniai, sugyventiniai, partneriai gyvena skyrium, neturi bendro namų ūkio ir dėl to šie duomenys jam nėra žinomi arba jeigu tokie duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti
LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS(-Ė)
VIOLETA BORUTIENĖ
 
SUTUOKTINIO, SUGYVENTINIO, PARTNERIO DARBOVIETĖ*
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
JONIŠKIO LIGONINĖ (157659081)
 
PAREIGOS
GYDYTOJAS, ODONTOLOGAS AR FARMACIJOS SPECIALISTAS (555)
PRIEDAI:
ID001J 2 ID001S 0 ID001F 0 ID001I 0 ID001A 0 ID001P 0
 
I D 0 0 1 J
RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir/ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose, dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 555
Pareigos Gydytojas, odontologas ar farmacijos specialistas
Ryšio pradžios data 2007.01.01
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 157653395
Juridinio asmens pavadinimas JONIŠKIO PSPC
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas  
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 105
Pareigos Savivaldybės tarybos narys
Ryšio pradžios data 2011.02.27
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 288712070
Juridinio asmens pavadinimas JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas