I D 0 0 1
PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJA
PILDYMO DATA
2018.07.31
DEKLARUOJANTIS ASMUO
MINDAUGAS BALČIŪNAS
 
DARBOVIETĖ
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA (288712070)
 
PAREIGOS
SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARYS (105)
 
DEKLARUOJANČIO ASMENS SUTUOKTINIS, SUGYVENTINIS, PARTNERIS*
*Deklaruojantis asmuo gali nenurodyti duomenų apie sutuoktinį, sugyventinį, partnerį, jeigu sutuoktiniai, sugyventiniai, partneriai gyvena skyrium, neturi bendro namų ūkio ir dėl to šie duomenys jam nėra žinomi arba jeigu tokie duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti
LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS(-Ė)
LINA BALČIUNIENĖ
 
SUTUOKTINIO, SUGYVENTINIO, PARTNERIO DARBOVIETĖ*
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "SAULUTĖ" (190550151)
 
PAREIGOS
VADOVAS AR JO PAVADUOTOJAS (452)
PRIEDAI:
ID001J 3 ID001S 0 ID001F 0 ID001I 0 ID001A 0 ID001P 0
 
I D 0 0 1 J
RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir/ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose, dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 561
Pareigos Kolegialaus valdymo organo (valdybos) narys
Ryšio pradžios data 2018.07.02
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 300047750
Juridinio asmens pavadinimas JONIŠKIO RAJONO PARTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas  
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 720
Pareigos Narys, pajininkas, dalininkas
Ryšio pradžios data 1996.09.01
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 157702052
Juridinio asmens pavadinimas JONIŠKIO RAJONO KEPALIŲ MEDŽIOTOJŲ BŪRELIS
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas  
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 450
Pareigos Darbuotojas, turintis administravimo įgaliojimus
Ryšio pradžios data 2005.09.20
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 193375878
Juridinio asmens pavadinimas ŽAGARĖS REGIONINIO PARKO DIREKCIJA
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas