I D 0 0 1
PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJA
PILDYMO DATA
2018.02.01
DEKLARUOJANTIS ASMUO
MARCIJONAS URMONAS
 
DARBOVIETĖ
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ (288712070)
 
PAREIGOS
SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARYS (105)
 
Sutuoktinis, sugyventinis, partneris nenurodytas.
PRIEDAI:
ID001J 2 ID001S 2 ID001F 0 ID001I 0 ID001A 0 ID001P 0
 
I D 0 0 1 J
RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir/ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose, dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 553
Pareigos Struktūrinio padalinio vadovas ar jo pavaduotojas
Ryšio pradžios data 2015.04.03
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 300033996
Juridinio asmens pavadinimas JONIŠKIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IR UŽIMTUMO CENTRAS
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 353
Pareigos Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas
Ryšio pradžios data 2013.01.04
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 188605295
Juridinio asmens pavadinimas LR SEIMAS
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas  
I D 0 0 1 S
SANDORIAI
Gautos dovanos ir kiti sandoriai
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 23
Kategorija Paskola (suteikta)
Sandorio forma Žodinė
Kita sandorio šalis Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2018.01.07
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Sandorio suma Eur 12000
Kitos sandorio salies pavadinimas Neviešinama
Sandorio objekto aprašymas PASKOLA
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 23
Kategorija Paskola (suteikta)
Sandorio forma Žodinė
Kita sandorio šalis Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2018.01.10
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
2018.01.25
Sandorio suma Eur 30000
Kitos sandorio salies pavadinimas UAB PASLAUGA JUMS
Sandorio objekto aprašymas PASKOLA