I D 0 0 1
PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJA
PILDYMO DATA
2018.09.05
DEKLARUOJANTIS ASMUO
LAURA VEIKALIENĖ
 
DARBOVIETĖ
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KEPALIŲ SENIŪNIJA (288712070)
 
PAREIGOS
KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS STRUKTŪRINIO PADALINIO VADOVAS AR JO PAVADUOTOJAS (351)
 
DEKLARUOJANČIO ASMENS SUTUOKTINIS, SUGYVENTINIS, PARTNERIS*
*Deklaruojantis asmuo gali nenurodyti duomenų apie sutuoktinį, sugyventinį, partnerį, jeigu sutuoktiniai, sugyventiniai, partneriai gyvena skyrium, neturi bendro namų ūkio ir dėl to šie duomenys jam nėra žinomi arba jeigu tokie duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti
LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS(-Ė)
ALGIRDAS VEIKALAS
 
SUTUOKTINIO, SUGYVENTINIO, PARTNERIO DARBOVIETĖ*
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
BALTIC X-MAS TREES, UAB (301011579)
 
PAREIGOS
DARBUOTOJAS (453)
PRIEDAI:
ID001J 2 ID001S 2 ID001F 0 ID001I 1 ID001A 0 ID001P 0
 
I D 0 0 1 J
RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir/ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose, dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 472
Pareigos Viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai
Ryšio pradžios data 2018.09.04
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 288712070
Juridinio asmens pavadinimas JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas PASKIRTA VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ EKSPERTE
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 471
Pareigos Asmenys, perkančiosios organizacijos vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus
Ryšio pradžios data 2018.01.01
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 288712070
Juridinio asmens pavadinimas JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas PASKIRTA VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZATORE
I D 0 0 1 S
SANDORIAI
Gautos dovanos ir kiti sandoriai
Sandorį sudaręs asmuo Sutuoktinis
Sandoris
Kodas 11
Kategorija Pirkimas
Sandorio forma Rašytinė
Kita sandorio šalis Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2017.02.20
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Sandorio suma Eur 10000
Kitos sandorio salies pavadinimas Neviešinama
Sandorio objekto aprašymas AUTOMOBILIO PIRKIMAS
Sandorį sudaręs asmuo Sutuoktinis
Sandoris
Kodas 22
Kategorija Paskola (gauta)
Sandorio forma Rašytinė
Kita sandorio šalis Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2016.03.24
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Sandorio suma Eur 10000
Kitos sandorio salies pavadinimas SEB BANKAS
Sandorio objekto aprašymas PASKOLA AUTOBILIUI PIRTI
I D 0 0 1 I
INDIVIDUALI VEIKLA
Deklaruojančiojo ir/ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio individuali veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme
Asmuo, kurio individuali veikla toliau bus nurodoma Sutuoktinis
Individualios veiklos rūšis
Kodas 003
Pavadinimas Žemės ūkio veikla
Individualios veiklos pradžia 2008.02.01
Individualios veiklos pabaiga
jei nesibaigė, pildyti nereikia
 
Papildomi duomenys apie individualią veiklą
(neprivalomas laukelis)