I D 0 0 1
PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJA
PILDYMO DATA
2018.03.26
DEKLARUOJANTIS ASMUO
KĘSTUTIS MAČIULIS
 
DARBOVIETĖ
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ (288712070)
 
PAREIGOS
SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARYS (105)
 
DEKLARUOJANČIO ASMENS SUTUOKTINIS, SUGYVENTINIS, PARTNERIS*
*Deklaruojantis asmuo gali nenurodyti duomenų apie sutuoktinį, sugyventinį, partnerį, jeigu sutuoktiniai, sugyventiniai, partneriai gyvena skyrium, neturi bendro namų ūkio ir dėl to šie duomenys jam nėra žinomi arba jeigu tokie duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti
LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS(-Ė)
INGRIDA MAČIULIENĖ
 
SUTUOKTINIO, SUGYVENTINIO, PARTNERIO DARBOVIETĖ*
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
LIETUVOS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJA (188735253)
 
PAREIGOS
DARBUOTOJAS (453)
PRIEDAI:
ID001J 2 ID001S 0 ID001F 0 ID001I 0 ID001A 1 ID001P 0
 
I D 0 0 1 J
RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir/ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose, dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 554
Pareigos Darbuotojas
Ryšio pradžios data 2016.04.15
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
2016.07.15
Juridinio asmens kodas 303064235
Juridinio asmens pavadinimas ASOCIACIJA 'KEISKIS"
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas  
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 106
Pareigos Valstybės politiko visuomeninis konsultantas, padėjėjas, patarėjas
Ryšio pradžios data 2009.07.15
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
2016.07.15
Juridinio asmens kodas 188605295
Juridinio asmens pavadinimas LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJA
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas  
I D 0 0 1 A
KITI DUOMENYS, DĖL KURIŲ GALI KILTI INTERESŲ KONFLIKTAS
Kiti duomenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas ir kurių pateikimas kituose deklaracijos prieduose dėl jų formos ypatumų nebuvo galimas. Galimo interesų konflikto duomenys ir aplinkybės šiame priede aprašomi laisva forma
DEKLARUOJANTYSIS ASMUO YRA ŽVEJŲ KLUBO "EŠERYS" (ASOCIACIJA) PREZIDENTAS IR LIETUVAI PAGRAŽINTI DRAUGIJOS JONIŠKIO SKYRAIUS (ASOCIACIJOS) VALDYBOS NARYS IR PIRMININKO PAVADUOTOJAS