I D 0 0 1
PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJA
PILDYMO DATA
2018.10.01
DEKLARUOJANTIS ASMUO
GEDIMINAS ČEPULIS
 
DARBOVIETĖ
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ (288712070)
 
PAREIGOS
MERAS AR JO PAVADUOTOJAS (104)
 
DEKLARUOJANČIO ASMENS SUTUOKTINIS, SUGYVENTINIS, PARTNERIS*
*Deklaruojantis asmuo gali nenurodyti duomenų apie sutuoktinį, sugyventinį, partnerį, jeigu sutuoktiniai, sugyventiniai, partneriai gyvena skyrium, neturi bendro namų ūkio ir dėl to šie duomenys jam nėra žinomi arba jeigu tokie duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti
LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS(-Ė)
REDA ČEPULIENĖ
 
SUTUOKTINIO, SUGYVENTINIO, PARTNERIO DARBOVIETĖ*
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
ŠIAULIŲ APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO APTARNAVIMO SKYRIAUS SPECIALISTĖ (190521648)
 
PAREIGOS
KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS (350)
PRIEDAI:
ID001J 1 ID001S 2 ID001F 0 ID001I 0 ID001A 1 ID001P 0
 
I D 0 0 1 J
RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir/ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose, dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 552
Pareigos Kolegialaus valdymo organo narys ar savininkas
Ryšio pradžios data 2015.07.28
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 300047750
Juridinio asmens pavadinimas JONIŠKIO RAJONO PARTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS NARYS
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas GALIMAS INTERESŲ KONFLIKTAS PRIIMANT SPRENDIMUS
I D 0 0 1 S
SANDORIAI
Gautos dovanos ir kiti sandoriai
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 30
Kategorija Vienašaliai sandoriai
Sandorio forma Notarinė
Kita sandorio šalis  
Sandorio sudarymo data 2018.08.10
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Sandorio suma Eur 8630
Kitos sandorio salies pavadinimas VANDA PRANCIŠKA ČEPULIENĖ
Sandorio objekto aprašymas PAVELDĖJIMAS (BUTAS)
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 30
Kategorija Vienašaliai sandoriai
Sandorio forma Notarinė
Kita sandorio šalis  
Sandorio sudarymo data 2018.08.10
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Sandorio suma Eur 12900
Kitos sandorio salies pavadinimas JANINA NIJOLĖ ZINUKOVA
Sandorio objekto aprašymas PAVELDĖJIMAS (BUTAS)
I D 0 0 1 A
KITI DUOMENYS, DĖL KURIŲ GALI KILTI INTERESŲ KONFLIKTAS
Kiti duomenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas ir kurių pateikimas kituose deklaracijos prieduose dėl jų formos ypatumų nebuvo galimas. Galimo interesų konflikto duomenys ir aplinkybės šiame priede aprašomi laisva forma
DUKRA JUSTINA DIRBA JONIŠKIO "AUŠROS" GIMNAZIJOJE, JONIŠKIO RAJONO ŠIETIMO CENTRE IR JONIŠKIO VAIKŲ DARŽELYJE "VYTURĖLIS" PSICHOLOGE. GALIMAS INTERESŲ KONFLIKTAS PRIIMANT SPRENDIMUS.