I D 0 0 1
PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJA
PILDYMO DATA
2018.04.13
DEKLARUOJANTIS ASMUO
EDMUNDAS BERNOTAS
 
DARBOVIETĖ
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA (288712070)
 
PAREIGOS
SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARYS (105)
 
DEKLARUOJANČIO ASMENS SUTUOKTINIS, SUGYVENTINIS, PARTNERIS*
*Deklaruojantis asmuo gali nenurodyti duomenų apie sutuoktinį, sugyventinį, partnerį, jeigu sutuoktiniai, sugyventiniai, partneriai gyvena skyrium, neturi bendro namų ūkio ir dėl to šie duomenys jam nėra žinomi arba jeigu tokie duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti
LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS(-Ė)
SANDRA KAMINSKIENĖ
 
SUTUOKTINIO, SUGYVENTINIO, PARTNERIO DARBOVIETĖ*
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
UAB SANEDO GRUPĖ (303381164)
 
PAREIGOS
JURIDINIO ASMENS VADOVAS AR JO PAVADUOTOJAS (701)
PRIEDAI:
ID001J 2 ID001S 0 ID001F 0 ID001I 0 ID001A 0 ID001P 0
 
I D 0 0 1 J
RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir/ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose, dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 704
Pareigos Darbuotojas
Ryšio pradžios data 2014.05.16
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 302981366
Juridinio asmens pavadinimas VSI SANED
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas  
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 551
Pareigos Vadovas, pirmininkas (kt. vienasmenis juridinio asmens valdymo organas)
Ryšio pradžios data 2009.02.02
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 157671450
Juridinio asmens pavadinimas FUTBOLO SPORTO KLUBAS "ŽYGIS"
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas