I D 0 0 1
PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJA
PILDYMO DATA
2019.04.24
DEKLARUOJANTIS ASMUO
EDITA NAKVOSIENĖ
 
DARBOVIETĖ
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA (288712070)
 
PAREIGOS
KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS STRUKTŪRINIO PADALINIO VADOVAS AR JO PAVADUOTOJAS (351)
 
Sutuoktinis, sugyventinis, partneris nenurodytas.
PRIEDAI:
ID001J 2 ID001S 2 ID001F 0 ID001I 0 ID001A 0 ID001P 0
 
I D 0 0 1 J
RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir/ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose, dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 552
Pareigos Kolegialaus valdymo organo narys ar savininkas
Ryšio pradžios data 2005.07.07
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 157692779
Juridinio asmens pavadinimas BALTIJOS HANOVERIŲ ŽIRGŲ AUGINTOJŲ ASOCIACIJA
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas  
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 471
Pareigos Asmenys, perkančiosios organizacijos vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus
Ryšio pradžios data 2018.01.01
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 288712070
Juridinio asmens pavadinimas JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas PASKIRTA VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZATORE
I D 0 0 1 S
SANDORIAI
Gautos dovanos ir kiti sandoriai
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 30
Kategorija Vienašaliai sandoriai
Sandorio forma Notarinė
Kita sandorio šalis  
Sandorio sudarymo data 2016.11.18
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
2016.11.18
Sandorio suma Eur 1000
Kitos sandorio salies pavadinimas ŽŪB "KEPALIAI"
Sandorio objekto aprašymas DOVANOTAS ŽEMĖS SKLYPAS
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 30
Kategorija Vienašaliai sandoriai
Sandorio forma Notarinė
Kita sandorio šalis  
Sandorio sudarymo data 2018.06.05
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
2018.06.05
Sandorio suma Eur 101000
Kitos sandorio salies pavadinimas SŪNUS ARDAS NAKVOSAS
Sandorio objekto aprašymas GAUTA DOVANA IŠ ARTIMO ASMENS (SODYBA IR MIŠKO PLOTAS)