I D 0 0 1
PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJA
PILDYMO DATA
2018.06.05
DEKLARUOJANTIS ASMUO
AUDRONĖ IMPOLIENĖ
 
DARBOVIETĖ
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KRIUKŲ SENIŪNIJA (288712070)
 
PAREIGOS
KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS STRUKTŪRINIO PADALINIO VADOVAS AR JO PAVADUOTOJAS (351)
 
DEKLARUOJANČIO ASMENS SUTUOKTINIS, SUGYVENTINIS, PARTNERIS*
*Deklaruojantis asmuo gali nenurodyti duomenų apie sutuoktinį, sugyventinį, partnerį, jeigu sutuoktiniai, sugyventiniai, partneriai gyvena skyrium, neturi bendro namų ūkio ir dėl to šie duomenys jam nėra žinomi arba jeigu tokie duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti
LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS(-Ė)
GIEDRIUS IMPOLIS
 
SUTUOKTINIO, SUGYVENTINIO, PARTNERIO DARBOVIETĖ*
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
Nenurodyta
 
PAREIGOS
INDIVIDUALI VEIKLA (PILDOMA ID001I PRIEDE) (906)
PRIEDAI:
ID001J 5 ID001S 6 ID001F 1 ID001I 2 ID001A 0 ID001P 0
 
I D 0 0 1 J
RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir/ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose, dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 472
Pareigos Viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai
Ryšio pradžios data 2018.05.18
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 288712070
Juridinio asmens pavadinimas JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas PASKIRTA VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ EKSPERTU
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 471
Pareigos Asmenys, perkančiosios organizacijos vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus
Ryšio pradžios data 2018.01.18
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 288712070
Juridinio asmens pavadinimas JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas PASKIRTA VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZATORIUMI
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 720
Pareigos Narys, pajininkas, dalininkas
Ryšio pradžios data 2008.12.04
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 302254032
Juridinio asmens pavadinimas KRIUKŲ MIESTELIO KLUBAS ŽARA
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas NARĖ
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 720
Pareigos Narys, pajininkas, dalininkas
Ryšio pradžios data 2003.02.03
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 157703916
Juridinio asmens pavadinimas LIEPORŲ KAIMO BENDRUOMENĖ SODŽIUS
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas NARĖ
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 720
Pareigos Narys, pajininkas, dalininkas
Ryšio pradžios data 2008.01.03
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 300658072
Juridinio asmens pavadinimas ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATYVAS JONIŠKIO ARUODAS
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas AKCININKĖ
I D 0 0 1 S
SANDORIAI
Gautos dovanos ir kiti sandoriai
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 22
Kategorija Paskola (gauta)
Sandorio forma Rašytinė
Kita sandorio šalis Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2013.08.01
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
2018.05.01
Sandorio suma Eur 206619
Kitos sandorio salies pavadinimas UAB POHJOLA FINANCE
Sandorio objekto aprašymas PINIGAI (EURAIS)
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 22
Kategorija Paskola (gauta)
Sandorio forma Rašytinė
Kita sandorio šalis Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2012.05.21
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
2016.12.20
Sandorio suma Eur 346000
Kitos sandorio salies pavadinimas AB DNB BANKAS
Sandorio objekto aprašymas PINIGAI (LITAIS)
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 11
Kategorija Pirkimas
Sandorio forma Notarinė
Kita sandorio šalis Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2016.10.31
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
2016.10.31
Sandorio suma Eur 5000
Kitos sandorio salies pavadinimas Neviešinama
Sandorio objekto aprašymas ŽEMĖS SKLYPO PIRKIMAS
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 11
Kategorija Pirkimas
Sandorio forma Notarinė
Kita sandorio šalis Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2016.08.22
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
2016.08.22
Sandorio suma Eur 1000
Kitos sandorio salies pavadinimas Neviešinama
Sandorio objekto aprašymas SANDĖLIO PIRKIMAS
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 11
Kategorija Pirkimas
Sandorio forma Notarinė
Kita sandorio šalis Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2016.12.07
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
2016.12.07
Sandorio suma Eur 7300
Kitos sandorio salies pavadinimas Neviešinama
Sandorio objekto aprašymas ŽEMĖS SKLYPO PIRKIMAS
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 11
Kategorija Pirkimas
Sandorio forma Notarinė
Kita sandorio šalis Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2018.01.29
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Sandorio suma Eur 5000
Kitos sandorio salies pavadinimas Neviešinama
Sandorio objekto aprašymas ŽEMĖS SKLYPO PIRKIMAS
I D 0 0 1 F
RYŠIAI SU FIZINIAIS ASMENIMIS
Deklaruojančiojo ir/ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio artimi ar kiti asmenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Ryšiais susieto asmens pilietybė Lietuvos Respublikos
Vardas ir pavardė DAIIVA SASNAUSKIENĖ
Duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas KRIUKŲ SEN. SOCIALINĖ DARBUOTOJA, LIEPORŲ KAIMO BENDRUOMENĖSODŽIUS PIRMININKĖ
I D 0 0 1 I
INDIVIDUALI VEIKLA
Deklaruojančiojo ir/ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio individuali veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme
Asmuo, kurio individuali veikla toliau bus nurodoma Sutuoktinis
Individualios veiklos rūšis
Kodas 003
Pavadinimas Žemės ūkio veikla
Individualios veiklos pradžia 2018.01.09
Individualios veiklos pabaiga
jei nesibaigė, pildyti nereikia
 
Papildomi duomenys apie individualią veiklą
(neprivalomas laukelis)
VIRGINIJAUS SASNAUSKO ŪKININKO ŪKIS
Asmuo, kurio individuali veikla toliau bus nurodoma Deklaruojantysis
Individualios veiklos rūšis
Kodas 003
Pavadinimas Žemės ūkio veikla
Individualios veiklos pradžia 2004.01.01
Individualios veiklos pabaiga
jei nesibaigė, pildyti nereikia
 
Papildomi duomenys apie individualią veiklą
(neprivalomas laukelis)
ŽEMĖS ŪKIO VEIKLA, AUGALININKYSTĖ