Joniškio kultūros centras įkurtas apskrities vykdomojo komiteto sprendimu 1947 m. rugsėjo 13 d. Nuo tol kultūros namai glaudėsi tai vienose, tai kitose kultūros renginiams nepritaikytose patalpose. 1970 m. pastatytas dabartinis kultūros centro pastatas.

Joniškio kultūros centro padaliniai: Gataučių, Kriukų, Skaistgirio, Jakiškių, Kirnaičių, Lieporų, Maldenių, Rudiškių, Satkūnų, Bariūnų skyriai.

Joniškio kultūros centras savo veikla puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuria menines programas, plėtoja švietėjišką (edukacinę), programinę veiklą, tenkina bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuoja profesionalaus meno sklaidą.

Joniškio kultūros centro veiklos tikslas - didinti kultūros sklaidą rajone, tenkinti įvairiapusius gyventojų kultūros poreikius, skatinti ir paremti nevyriausybinių organizacijų ir jaunimo iniciatyvas, aktyvinti vietos bendruomenes.

Direktorė: Gerda Norušaitienė

Kontaktai:

Žemaičių g. 14,  LT- 84143 Joniškis,
Tel. / faks. (8 426) 53 475,
El. p. jkultura@kmd.lt
www.joniskiokc.lt